GENEL DEVLET KURUMLARI - Bakanlıklar 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığının Resmi sitesinde Bakanlıklar ilgili haberlere, duyurulara, ihalelere, etkinliklere ve burlar kısmına ulaşabilirsiniz. Ayrıca Bakanlığın birimlerine ulaşabilir,online işlemler ile eğitimle ilgili işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca siteden Bakanlığın yapmış olduğu sınavların sonuçlarına bakabilirsiniz.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı web sayfasında bakanlık ile ilgili bilgi ve belgelere ulaşabilir, Bakanlık ile ilgili son duyuru ve haberleri okuyabilirsiniz.Ayrıca siteden Asgari ücret, yabancı çalışma izni bilgileriyle işçi ve işverenlerle ilgili olarak para cezaları ve işçi bildirimi formlarını edinebilirsiniz.

T.C. Maliye Bakanlığı
Maliye Bakanlığı web sayfasında Bakanlık hakkında genel bilgilere, teşkilat yapısına ulaşabilir, ayrıca bakanlığın yapmış olduğu duyuruları okuyabilirsiniz. Bakanlık Merkez Birimleri ve Bakanlığa Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar hakkında bilgilere ve belgelere ulaşabilirsiniz.Ayrıca online hizmetlet kapsamında oluşturulan e-maliye sistemi sayesinde Kamu Hesapları Bülteni, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal Satışları, İnternet Vergi Dairesi, e-Beyanname gibi bölümlere ulaşabilirsiniz.

T.C. Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı web sayfasında bakanlık ile ilgili genel bilgilere, bakanlık birimlerine, Adli yargı birimlerine, İdari yargı birimlerine, Ceza infaz kurumlarına ulaşabilir, bakanlık ile ilgili son haber ve duyurulara bakabilirsiniz. Ayrıca siteden online olarak Ulusal yargı ağı projesine, Portal-Avukat, Portal-Vatandaş, Portal Adalet kısımlarına ulaşabilirsiniz.

T.C. Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı Web sayfasında Millî Savunma Bakanlarımız, MSB Bakanının Görevleri, Bakanlık Birimleri, MSB Müsteşarlığına Bağlı Birimler, Müsteşarlık, Genel Sekreterlik gibi ana bölümlere bakabilir, Basın Duyuruları Basın Açıklamalarını okuyabilirsiniz. Ayrıca Bakanlığın yapmış olduğu son güncel haberlere bakabilirsiniz. Ayrıca siteden Asker alma işlemleri ve Seferberlik-Yedeklik yoklamaları ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

T.C. İçişleri Bakanlığı
İçişleri Baknalığı web sayfasında Merkez teşkilatıve Taşra teşkilatında yer alan Valilik ve Kaymakamlıklar hakkındaki bilgi ve belgelere ulaşabilir, bakanlığın yapmış olduğu güncel duyurulara, haberlere ve Basın açıklamalarına bakabilirsiniz. Ayrıca siteden Mevzuat ve Yayınlarına, Atamalara ve sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Sitede bulunan e-İçişleri (e-BAKANLIK) Projesi kapsamında birden fazla online hizmeti gerçekleştirebilirsiniz.

T.C. Ulaştırma Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı web sayfasında Bakanlık ile ilgili genel bilgilere, haberlere, duyurulara ulaşabilir, Merkez Teşkilatı ve bağlı birimler hakkında bilgi ve belgelere bakabilirsiniz. Ayrıca e-haberleşme, e-havacılık, e-denizcilik, e-kara ulaştırma, e-demiryolu kısımlarından interkatif hizmetlere ulaşabilirsiniz. Siteden Marmaray projesi, Hızlı Tren projesi hakkında son haberlere bakabilirsiniz.

T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı web sayfasında Bakanlık ile ilgili genel bilgilere, Teşkilat yapısına, Sağlık Mevzuatına ulaşabilir, Bakanlıkla ilgili son haber ve duyurlara bakabilirsiniz.Ayrıca web sayfasından Web Uygulamalarına, Piyasa Gözetimi ve Denetimine, İhtiyaç Fazlası Taşınır Sorguya, Hasta Hakları Bildirim Formuna, Hasta Hakları Web Sayfasına, İhalelere ulaşabilir, online olarak birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı web sayfasında bakanlık ile ilgili bilgilere, son haberler ve duyurlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca web sayfasında turizm başlığı altında Türkiyede turizm ile alakalı her türlü bilgi ve belgeye bakabilirsiniz, Kültür başlığı altında ise Kültürümüzle alakalı geçmişten bugünümüze gelen kültür birikimimizi inceleyebilirsiniz.Ayrıca siteden bakanlığa bağlı Müze ve Ören yerleri ile Özel Müzelere ulaşabilirsiniz.

T.C. Dışişleri Bakanlığı
T.C. Dışişleri Bakanlığı web sayfasında Bakanlık ile ilgili Güncel Gelişmelere, Bakanlık açıklamalarına, Kültürel Etkinliklere, Genel blgilere ve son haber ve duyurulara bakabilirsiniz.Ayrıca siteden Dış Politika, Vize Uygulamaları, e-KONSOLOSLUK, AB Tarama Süreci, Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Dış Temsilcilikler ile ilgili bilgi ve belgelere ulaşabilirsiniz.

T.C. Bayırdırlık ve İskan Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının resmi web sayfasında, bakanlıkla ilgili genel bilgilerle birlikte, son haberler ve duyurular, il müdürlükleri, hizmetler, ihaleler, inşaat ve tesisat analiz ve birim fiyatları, müteahhitlik karne kararları, Yapı Denetimi Komisyonu, Teknik Komite faaliyetleri gibi konulara ulaşabilirsiniz.

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı web sayfasında bakanlıkla ilgili genel bilgilere, son haber ve duyurulara ulaşabilirsiniz.Ayrıca siteden Bitkisel Üretim, Organik Tarım, Hayvancılık, Su Ürünleri gibi konu başlıkları altından bilgilere ve beşgelere bakabilirsiniz.Sitede ayrıca Mera Kanunu (Merbis-Gep) hakkında detaylı bilgilere, AB Tarım Müzakerelerine hazırlık çalışmaları hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının resmi internet sitesinde, bakanlıkla ilgili tüm bilgilerle birlikte, haberler, duyurular ve ihaleler gibi konulara ulaşabilirsiniz.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı web sayfasında bakanlık ile ilgili haber ve duyurulara, Bakanlık Faaliyetlerine, Türkiyede yer alan Enerji ve Tabii Kaynakların yer bilgilerine ve bakanlık ile iligli genel bilgilere ulaşabilirsiniz.Ayrıca siteden Bağlı İlgili ve İlişkili Kuruluşlar, Enerji Kaynakları, Tabii Kaynaklar, Enerji Verimliliği, Enerji-Çevre-İklim Değişikliği, Politikalar, Adaptasyon, Projeler, Mevzuat, Yayınlar / Raporlar, İstatistik ile ilgili detaylı bilgiler alabilirsiniz.

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığının web sayfasında, bakanlıkla ilgili genel bilgilere, son haberler, duyurular ve ihaleler gibi konulara ulaşabilirsiniz. Siteden ayrıca İl Çevre ve Orman Müdürlükleri, İl Çevre Durum Raporları, İklim Değişikliği, Avrupa Çevre Ajansı, ÇED Yeterlilik Belgesi olan Kuruluşlar, İhale İlanları, Genelgeler, Çevre Referans Laboratuvarı, Hava Kalitesi İzleme Ağı Ölçüm sonuçları, Ozon Tabakasını İncelten maddelerin İthalatı, Coğrafi Bilgi Sistemi, bunları Biliyor muydunuz?, İstatistikler, İl Durum Raporları gibi başlıklardan detaylı bilgiler alabilirsiniz.


26 Eylül 2022 Pazartesi 15:52