RESMİ KURUMLAR - Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu web sayfasından Kurum ile ilgili genel bilgilere ulaşabilir, son haber ve duyuruları okuyabilirsiniz.Ayrıca siteden Kurumun Fabrikaları, Ürünler, İhale İlanları, Silah Satış İşlemleri, Faaliyetler, İstatistikler ile detaylı bilgiler edinebilirsiniz.Ürünler Silah grubu, Mühimmat Grubu, Roket Grubu, Patlayıcı Maddeler, Makina Ekipman, Malzeme- Kimya grubu, Piroteknik gruplarıdır.

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, ilgili yasalar çerçevesinde ülkemiz bor minerallerinin üretilmesi, işletilmesi ve pazarlanması görevini yerine getirmektedir. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü kendisine bağlı Bandırma, Kırka, Emet, Bigadiç, Kestelek Bor İşletmeleri, İstanbul Alım Satım Müdürlüğü, İzmir İhracat Müdürlüğü, Maden Müdürlükleri, Yurt Dışı Temsilcilikleri ve İştirakleriyle Madencilik, Metalurji ve Kimya alanlarında faaliyet gösteren uluslararası bir Kuruluştur.ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü web sayfasına buradan erişebilirsiniz.

Türkiye Gübre Sanayii A.Ş.
Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. web sayfasından kurum ile ilgili Genel bilgilere, Bağlı Ortaklar ile ilgili genel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Türkiye Taşkömürü Kurumu
Türkiye Taşkömürü Kurumu web sayfasından kurum ile ilgili genel bilgilere ulaşabilir, son haber duyuruları okuyabilirsiniz.Siteden ayrıca Kurumun Müesseselerine, faaliyetlerine, ürünlerine, ihale bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Sümer Halı A.Ş.
Sümer Halı A.Ş. web sayfasından tarihçe bilgisine, Kurum ile ilgili Genel bilgilere, Mamul Kataloğu, Satış bilgilerine, İmalat sürecine bakabilirsiniz.

Atatürk Orman Çiftliği
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ); Türk çiftçisine örnek olmak, yetiştirilen yüksek verimli tohumluk, damızlık hayvan ve fidanları üreticiye ulaştırarak üreticiyi verimli ve teknik çalışmaya yöneltmektedir.Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü web sayfasından Hayvanat Bahçesi, Atatürk Evi, Şarap ve Meyve Suyu Fabrikası, Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası, Bağ ve Bahçe Şubesi, Tarla Şubesi ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilir, Müdürlükler, İdari Yapı, Gezi Yerleri, Tarihçe ve Satış Yerleri hakkında verilere ulaşabilirsiniz.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, Türkiyenin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, çay kalitesini ıslah etmek, işlenmesini teknik esaslara göre yürütmek, iç ve dış pazar isteklerini karşılamak üzere kuru çay üretmek, ithal ve ihraç etmek, verimlilik esasına dayalı işletme politikasıyla sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak gibi görevleri bulunmaktadır.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü web sayfasından Kurum ile ilgili genel bilgilere ulaşabilir, Ürünlerine, ihale ilanlarına bakabilirsiniz.Ayrıca siteden Üretici Tanıtım Kartı, Üretici Cari Kartı, Üretici Cari Kartı Tüm Yıl, Üretici Destekleme ve Üretici Ara Bul online işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)nin görevleri; sivil havacılık faaliyetlerinin gereği olan, hava taşımacılığı, hava alanlarının işletilmesi, meydan yer hizmetlerinin yapılması, hava trafik denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi, seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulmasını, işletilmesini, bu faaliyetler ile ilgili öteki tesis ve sistemlerin kurulması, işletilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılmasını sağlamaktadır.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü web sayfasından kurum ile ilgili genel bilgilere, son haber ve duyurulara, ihale ilanlarına, havaalanları, İstatistiki verilere, uçuş bilgilerine ulaşabilirsiniz.Ayrıca siteden Havaalanı Teknik Terimleri, Havaalanı İşletmeciliği-Tarifeler, Annual Report-2007, Havaalanı İşletme Terimleri ve Hava Seyrüsefer Hizmetleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, kamu iştiraki bulunan tüzel kişilere, yabancı ülkelerin Türkiyedeki dış temsilciliklerine, özel okullara, okul koruma geliştirme ve yardım derneklerine kurumlar vergisi mükellefi olan kurumlara, Türkiyede faaliyet gösteren tüm siyasi partilere stok ve satış durumunun elverişli olması halinde satış yapmaktadır.Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü web sayfasından e-satış ve e-ihale menülerinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü; Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere, Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik üretim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla teşkil edilmiş bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü detaylı bilgi almak için web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün; kasaplık hayvan, et, balık ve kümes hayvanlarını satın almak, satmak, gerektiğinde ithal etmek, işleyerek mamul hale getirmek, yan ürünlerini üretmek ve bunları muhafaza etmek görevleri arasındadır.Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili detaylı bilgi almak için web sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Toprak Mahsulleri Ofisi
Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğünün görevleri; yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici önlemler almak ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu kararı ile hububat dışında diğer tarım ürünleri ile ilgili verilecek görevi yürütmek, afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet tekelini işletmektedir.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı; barışçıl amaçlarla Türkiyede atom enerjisinin kalkınma planlarına uygun olarak ülke yararına kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulmuş, kamu tüzel kişiliği olan bir kurumdur.

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş (TÜDEMSAŞ)
TÜDEMSAŞ, ulusal demiryolu sektörünün faaliyet alanına giren ihtiyaçlarını karşılamakta, yurt dışına yük vagonu ve yedek parçaları ile sanayi ürünleri ihraç etmektedir. Vagon üretim, vagon onarım, döküm yapmak gibi görevleri bulunmaktadır.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü; elektrik enerjisinin Türkiye genelinde tüm abonelerine sunulmasını amacıyla, elektriğin dağıtım ve ticaretini yapmakla görevli bir kurumdur.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.; Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere, Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik iletim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla teşkil edilmiş bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) Genel Müdürlüğü web sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)
Türkiye İstatistik Kurumu; Resmi istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ilişkin temel ilkeleri ve standartları belirlemek; ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesini, değerlendirilmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını, dağıtımını ve Resmi İstatistik Programında istatistik sürecine dâhil kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamaktadır.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü; ülkemizin ihtiyacı olan düşük maliyetli, nitelikli, sürekli ve güvenilir enerjinin teminine yönelik olarak, yerli kömür kaynaklarımızın etkin ve verimli üretimi ve kullanımını gerçekleştirme görevini yürütmektedir.

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ)
TÜLOMSAŞ, Ticaret Kanununa tabi bir anonim şirkettir. T.C. Ulaştırma Bakanlığının ilgili kuruluşu, TCDDnin bağlı ortaklığıdır. Ana faaliyeti TCDD nin lokomotif ve vagon ihtiyacını karşılamaktır ve çeşitli tipte lokomotif, demiryolu bakım aracı, bojili yük vagonu, çeşitli tipte dizel motor, alternatör, cer motoru, çelik ve pik döküm üretim kapasitesiyle Türk Ağır Sanayinin lokomotifi olarak hizmet vermektedir. Bunların onarımları ile diğer demiryolu araç ve gereçlerinin üretim ve onarımları da yapılmaktadır.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Tarım, İmalat-Gıda, İmalat-Kimya, İmalat-Elektriksiz Makina, İmalat-Meslek Bilim Ölçü Kontrol Optik Donanım sektörlerinde faaliyet gösteren, sermayesinin tamamı devlete ait bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. web sayfasından şeker üretiminin nasıl olduğu konusunda detaylı bilgi alabilir, Şeker Fabrikaları, Makina Fabrikaları ile ilgili detaylı verilere ulaşabilirsiniz.

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ)
TÜVASAŞ, TCDDnin bağlı ortaklığıdır. Modern vagon kumlama tesisi, vagon boyama tesisleri, otomatik parça boya tesisi, korozyonla etkin mücadele imkânı sağlamaktadır.

Türksat A.Ş.
Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş., bilgi ve iletişim teknolojileri ile uydu ve kablo ağı üzerinden vermek ve bu kapsamda; sosyal sorumluluk bilinciyle ülkemizin teknolojik değişim ve gelişimine öncülük etmek amacıyla kurulmuştur.e-Devlet kapısı projesi, kablo tv, kablo internet hizmetleri ve uydu hizmetleri gibi görevleri bulunmaktadır.


02 Ekim 2022 Pazar 13:42