Devlet Arşivleri Dokümantasyon Merkezi Bilgi Bankası 
Devlet Arşivleri Dokümantasyon Merkezi Bilgi Bankası
Devlet Arşivleri Dokümantasyon Merkezi Bilgi Bankası web sayfası Kitap,rapor, tez vb. dokümanlar; seminer, sempozyum, kongre ve benzeri toplantılarda sunulan tebliğler ile süreli yayınlarda (dergi ve gazete) yayınlanan makalele ve haberlere ait bibliyografik bilgilerden oluşmaktadır. Makale ve haberler 1990 yılı ve sonrasını içermektedir.
Gazete haber ve makaleleri Türkiye’nin gündeminde önemli yer tutan konularda seçmeli olarak indekslenmektedir.


20 Ocak 2022 Perşembe 21:05