YÖK Tez Tarama Merkezi 
YÖK Tez Tarama Merkezi
Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 124 sayılı kanun hükmünde kararname ile tanımlanmış olup, 26 Aralık 1984 tarihinde hizmete açılmıştır.

Merkezde verilmekte olan hizmetlerin bir kısmı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve TÜBİTAK arasında imzalanan 16.5.1996 tarihli protokol gereği Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezine (ULAKBİM) devredilmiştir.

Bu tarihden itibaren, “Tez Merkezi” olarak yeniden yapılandırılan Başkanlık, koleksiyonunu oluşturan tezlerle hizmetlerine devam etmektedir.

Merkez, 1987 yılı Haziran ayından itibaren Türkiyedeki üniversiteler ile eğitim hastanelerinde hazırlanmış olan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerini bünyesinde toplamaktadır.


07 Ekim 2022 Cuma 16:21