Emekli Sandığı İsteğe Bağlı İştirakçilik ve Geçici 192. Madde 
Emekli Sandığı İsteğe Bağlı İştirakçilik ve Geçici 192. Madde
Emekli Sandığı İsteğe Bağlı İştirakçilik ve Geçici 192. Madde hakkındaki işlemlerinizi buradan gerçekleştirebilirsiniz.Ayrıca 5434 sayılı Kanunun Geçici 192 nci, 5434 sayılı Kanunun Ek 76 ve Geçici 209 uncu, 5434 sayılı Kanunun 12 nci ve Geçici 218 inci, (10 yıl ve daha fazla T.C. Emekli Sandığına tabi hizmeti olup görevinden ayrılmış olanlardan isteğe bağlı iştirakçi olarak) maddelerine göre T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmiş olanların yatırılan kesenek ve kurum karşılıklarına bakabilirsiniz.


20 Ocak 2022 Perşembe 17:22