Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
Afet İşleri Genel Müdürlüğü; afet olduğunda acil yardım uygulamasını yapar ve eşgüdümü sağlamak, afete uğramış bölgelerde süratle geçici yerleşme ve barınmayı sağlayıcı kısa ve uzun süreli önlemleri alıp uygulamak ve uygulatmak, bu bölgelere götürülmesi uygun görülen hizmetler için gerekenleri yapmak, ilgili bakanlıklar ve öteki kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdüm ve işbirliği sağlamakla görevlidir.

Ayrıca, bunlar gibi konularda Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yürütmektedir.

Kurum ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.


09 Ağustos 2022 Salı 08:27