Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü; Ülkemizde işletmeye elverişli maden ve taşocağı sahalarının bulunup bulunmadığını, işletilen maden ve taş ocaklarının daha faydalı şekilde işletilme koşullarını araştırmak ve buna yönelik arama işlemleri, bilimsel, jeolojik ve teknolojik tetkikleri yapmak, harita, plan ve kesitler hazırlamak, proje, fen raporları ve karlılık hesapları yapmak ve madencilik sektörüne kalifiye eleman yetiştirmekle görevlidir.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü web sayfasından Maden Arama Aşamaları, Metalik Madenler, Endüstriyel Hammaddeler, Kıymetli Taşlar, Mineraller, Madenlerin Kullanım Alanı, Maden Fiyatları, Maden Rezervleri, Maden İthalatı, Maden İhracatı, Maden Yatakları, İl Maden Haritaları, İl Maden Potansiyelleri ve Maden İşletme Bilgileri ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.


20 Ekim 2021 Çarşamba 15:46