Orman Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğünün kuruluş amacı Devlet ormanlarını, sürekliliğini sağlayacak biçimde sosyoekonomik ve teknik gereklere göre yönetmek ve işletmek, ülkenin endüstriyel ve yakacak odun ihtiyacını karşılamak, gerektiğinde ihraç etmek amacıyla varolan potansiyel verim gücünün olanak verdiği düzeyde geiştirilmesini sağlamaktır.

Görevleri arasında, ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalere, doğal afetlere, yangınlara, türlü zararlılara karşı korunmasını sağlamak, gerekli denetimleri yapmak yer almaktadır.


11 Ağustos 2022 Perşembe 06:00