Sermaye Piyasası Kurulu 
Sermaye Piyasası Kurulu
Sermaye Piyasası Kurulu; kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu kuruluşudur.

Kurulun temel görevi; sermaye piyasasının güven açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlamaktır.


09 Aralık 2022 Cuma 20:02