Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; Korunmaya, bakıma ya da yardıma muhtaç aile, çocuk, özürlü, yaşlı ve öteki kişilere götürülen sosyal hizmetler ile ilgili esasları sosyal hizmetler politikasına ve hedeflerine ugun olarak saptamak, çalışma plan ve programları hazırlamak, uygulamak ve konuyla igili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm ve işbirliği sağlamak amacıyla kurulmuştur.


15 Ağustos 2022 Pazartesi 00:32