Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı bir kurumdur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevi, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekansal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmaktır.


11 Ağustos 2022 Perşembe 05:06