Toprak Mahsulleri Ofisi 
Toprak Mahsulleri Ofisi
Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğünün görevleri; yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici önlemler almak ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu kararı ile hububat dışında diğer tarım ürünleri ile ilgili verilecek görevi yürütmek, afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet tekelini işletmektedir.


04 Aralık 2022 Pazar 05:18