Türk Standartları Enstitüsü 
Türk Standartları Enstitüsü
Türk Standartları Enstitüsü; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini yürüten, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumudur.


26 Ekim 2021 Salı 21:55