Türk Standartları Enstitüsü 
Türk Standartları Enstitüsü
Türk Standartları Enstitüsü; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini yürüten, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumudur.


02 Aralık 2022 Cuma 23:35