Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı 
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı
Türkiyede ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliştirilmesini teminen değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlamak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmaları yapmak, yaptırmak koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak amacıyla ile kurulmuştur.


20 Ocak 2022 Perşembe 16:35