Açık İlköğretim Okulu Başvuru Şartları 
Açık İlköğretim Okulu Başvuru Şartları
Kimler Başvurabilir
15 yaşından gün almış ( Özel eğitime muhtaç olanlar, tutuklu hükümlü olanlar ve ıslah evinde kalanlarda yaş kaydı aranmaz.)

1. İlkokul mezunları,

2. İlköğretim okullarının 6.,7. veya 8. sınıfından ayrılanlar,

3. Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışarıdan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,

4. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,

5. Yurt dışında öğrenim görüp en az ilköğretim okulu 5. sınıfını bitirenler düzeyinde denklik belgesi olanlar,

6. Yetiştirici ve Tamamlayıcı Temel Eğitim B Kursunu bitirenler, Başvurabilir.

Tutuklu, hükümlü ve bedensel engelli olduklarını belgelendirenler ile özel eğitim gerektirdiğine Özel Eğitim Hizmetleri Kurulundan alınacak belge ile belgelendirenler, askerliğini yapmakta olanlar, çalışanlar ve ev hanımları da yukarıdaki koşullardan birini taşıyorlarsa başvuru yapabilir.

Başvuruda İstenen Belgeler

1) Öğrenim Belgesi
2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3) Fotoğraf
4) Dekont


15 Ağustos 2022 Pazartesi 00:47